Zdravotnické info. centrum 841 155 155

Respirátory a jejich ochrana

03.02.2021

Respirátor je zařízení, které je určeno k ochraně proti částicím z vnějšího prostředí. Dle druhu respirátoru dochází k filtraci částic od prachu až po mikroorganismy a nebezpečné výpary či plyny

www.okoronaviru.cz 

Respirátory čistící vzduch jsou nejvíce rozšířené a pohybují se od relativně levných jednorázových obličejových masek na jedno použití, až po robustnější, opakovaně použitelné modely s vyměnitelnými zásobníky, které jsou označovány jako plynová maska.

Respirátor tedy slouží primárně k ochraně nositele. I proto musí každý model projít povinnými zkouškami a splňovat evropskou normu. Certifikované respirátory podléhají ve výrobnách opakovaným kontrolám, a to v intervalech kratších než jeden rok. Zkouší se například celková účinnost ochrany, která se zjišťuje na 10 osobách. Měření probíhá pomocí koncentrace aerosolu chloridu sodného, který má velikost částic od 0,035 do 20 mikrometrů (μm), a to pod maskou v prostoru respirátoru.


Třídy ochrany respirátorů a jejich rozdíly

Respirátory jsou ve světě certifikovány různými standardy. Podle certifikace se následně označují, a tak může být jejich rozlišení pro řadu lidí nepřehledné. Nejčastěji se setkáme se zkratkou FFP, která znamená "filtering facepiece", tedy filtrační maska na obličej. Třídy ochrany FFP1, FFP2 a FFP3 odráží evropský standard ochrany (viz již zmiňovaná evropská norma). Tyto roušky poskytují ochranu dýchacích cest a dýchacích orgánů vůči škodlivým látkám v závislosti na velikosti částic a jejich celkovém úniku. Dalšími často využívanými standardy jsou N95, N99 a N100 (americký) či P1, P2 a P3 (australský).

Jak je vidět v tabulce níže, různé respirátory mají různou minimální filtrační účinnost. I když by se mohlo na první pohled zdát, že je například respirátor N95 o něco účinnější než FFP2, nemusí to být samozřejmost. Je třeba si uvědomit, že tyto standardy specifikují pouze minimální procento částic, které respirátor filtruje. To, že respirátor FFP2 filtruje alespoň 94 % částic v praxi znamená, že daný respirátor může filtrovat někde mezi 94 % až 99 %. Přesný údaj o účinnosti respirátoru uvádí výrobce v popisu produktu.

Respirátor Filtrační účinnost materiálu (odstraní x% veškerých částic, které mají průměr 0.3 μm nebo větší)
FFP1 & P1 min. 80 %  
FFP2 & P2 min. 94 % 
N95 min. 95 % 
N99 & FFP3 min. 99 %
P3 min. 99,95 % 
N100 min. 99,97 % 


zdroj: www.okoronaviru.cz