Zdravotnické info. centrum 841 155 155

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Velmi pečlivě zpracováváme všechny Vaše osobní údaje.

  • Zpracováváme jich co nejméně
  • Zpracováváme jen ty, které opravdu potřebujeme.
  • Udržujeme je v bezpečí.
  • Neposkytujeme je třetím stranám, s výjimkou nutného zpracování či uložení.
  • Pravidelně je zálohujeme. I zálohy jsou řádně chráněny.
  • Informace o tom, jak osobní údaje zpracovává EMESY, s. r. o., jsou:

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. EMESY s.r.o., se sídlem U Rybníka 455, 547 01 Náchod,
IČ: 095 14 210, zapsané ve spolkovém krajského soudu v HRADCI KRÁLOVÉ : C 46397 (dále jen "Správce"), ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob zpracovává tyto osobních údaje v rozsahu nezbytném.


 - registraci a nákupy přes e-shop www.emesy.cz 

- e-maily pro komunikaci

- telefonní číslo

- kontaktní formuláře

- sociální sítě

- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.5. Podle nařízení GDPR k ochraně osobních údajů má každý registrovaný v EMESY s.r.o. právo:


- vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět,
- požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto údaje nechat aktualizovat nebo
opravit,
- požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.